Zásady používání souborů cookies

Zásady používání souborů cookies společnosti AC Marca

Pro zlepšování a optimalizaci funkce svých internetových stránek www.grupoacmarca.com skupina AC Marca používá soubory cookies svých vlastních i partnerských společností.
Prohlížením našich stránek vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies v souladu se zásadami skupiny AC Marca pro používání souborů cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou soubory specifického druhu, které se ukládají do počítače uživatele (našeho zákazníka) za účelem shromažďování dat; tyto soubory mohou být aktualizovány a obnoveny subjektem odpovědným za jejich instalování.
Skupina AC Marca používá cookies především s níže uvedenými záměry:

  • zajišťovat správnou funkci stránek skupiny AC Marca,
  • dočasně uchovávat informace o preferencích uživatele, jako je např. volba jazyka,
  • shromažďovat statistické informace pro lepší prohlížení internetových stránek. Používání cookies ve skupině AC Marca je součástí procesu optimalizace informací a služeb nabízených uživatelům při každé návštěvě našich služeb v prostředí internetu.

Typy cookies používané skupinou AC Marca  

Cookies používané skupinou AC Marca lze klasifikovat následujícím způsobem:

1.  Dobou, po kterou zůstávají aktivní:
Cookies pro jednu návštěvu: zajišťují shromažďování a uchovávání dat po dobu, po kterou si uživatel prohlíží stránky skupiny AC MARCA; cookies uchovávají informace nutné pro poskytnutí služby požadované na stránce.
Trvalé cookies: cookies, které mohou uchovat data na terminálu po dobu definovanou stranou odpovědnou za konkrétní soubor cookie, přičemž tato doba může být stanovena v trvání od několika minut po řadu let.

2. Jejich účelem:
Funkční cookies: cookies, které jsou podmínkou pro vstup uživatele a jeho identifikaci pro užívání a řádnou funkci služby.

Osobní nastavení

Tyto cookies umožňují uživatelům prohlížet stránky skupiny AC MARCA, na nich nabízenou platformu nebo aplikaci, a současně využívat různé volby a služby, např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky použitého zařízení, typ prohlížeče, pomocí kterého uživatel ke službě přistupuje, regionální konfigurace místa, odkud je služba využívána atd.

Analytické cookies

Analytické cookies dovolují straně, která je za ně odpovědná, aby monitorovala a analyzovala chování uživatelů stránky.

Informace, které cookies poskytují, se používají pro rozbor aktivity na stránkách skupiny AC MARCA a pro vypracování profilů prohlížení stránek, aplikací a platforem pro konkrétního uživatele, a to za účelem implementace vylepšení založených na analýze dat o užívání služby uživateli. Z důvodu zlepšení svých služeb používá skupina AC MARCA také cookies třetích stran, např. Google Analytics. Také vás chceme informovat, že shromážděná data jsou zpracována zejména kvůli vypracování statistik, např. skladby používaných zařízení, jazykových voleb, zeměpisných informací atd.

Reklama

Skupina AC Marca nepoužívá na svých stránkách reklamní systémy třetích stran.

Sociální sítě

Chceme vás také informovat o tom, že naše internetová stránka poskytuje uživatelům přístup na profily skupiny AC Marca na hlavních sociálních sítích.

Nastavení cookies

V souladu s platnými předpisy vás tímto skupina AC MARCA žádá o povolení ke správě cookies. Dalším prohlížením stránek skupiny AC MARCA bez odmítnutí používání cookies nám udělujete souhlas k používání cookies.

Připomínáme také, že změnou nastavení správy cookies můžete částečně ovlivnit služby poskytované na našich stránkách.

Uvádíme, že funkci používání cookies můžete kdykoliv vypnout, cookies můžete také vymazat, zablokovat, případně zrušit jejich příjem. Příslušnou změnu proveďte úpravou konfigurace a nastavení svého internetového prohlížeče.

Vzhledem k tomu, že tento postup se u jednotlivých prohlížečů může lišit, níže uvádíme postup změny nastavení u nejčastěji používaných aplikací:
Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lo…

Revize zásad používání cookies

Skupina AC MARCA každoročně reviduje své zásady používání cookies. Pokud se však vyskytnou jakékoliv důvody, které opravňují k dřívějšímu provedení revize, nebudeme tento postup odkládat.