AC Marca Slovakia s.r.o.
Ružova dolina 6
821 08 Bratislava

IČO: 36219169
IČ DPH: SK2020168458

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,oddiel: Sro, vložka číslo 29605/B

tel.: +421 2 55 645 424
e-mail: infosk@marca.com

www.marcask.sk