AC Marca Czech Republic, s.r.o.
Jana Čermáka 124
282 01 Český Brod

IČO: 63668262
DIČ: CZ63668262
Zapsaná v obchodní rejstříku městského soudu v Praze,odd. C, vložka č. 37577.

tel: +420 312 301 311
E-mail: infocz@acmarca.com
www.marcacz.cz